top of page

IN ADDITION TO RUNNING OUR CHARITABLE PROGRAMS, WE ALSO PROVIDE PROFESSIONAL SERVICES TO RAISE FUNDS AND TO HELP YOU SOAR!

bon angle flyer.png

SAMARITA GLOBAL OUTREACH, INC. se yon oganizasyon ki pa pou profi (501c3), ki resevwa on pousantaj de fon ki soti de pwogram saa.

 

Li enpotan nou konnen ke nou pa resevwa lajan nan men okenn oganizasyon, enstitisyon ou byen gouvennman pou nou prezante pwogram saa. BonDye beni nou avek konesans lan, nou we bezwen an nan kominote a e on pati de fon nou antre ap pemet nou kontinye voye timoun lekol e ede pran swen fanmi ki vilnerab anpil nan Saint Domingue avek Haiti. Li pral pemet nou ofri plis pwogram tou Ozetazini, tankou pwogram saa, pou ede fre ak se nou yo.

Ou vini bon kote pou w aprann e byen konprann lang Anglè a. Sr Maryse fe tout etid li Ozetazini e li byen prepare pou anseye klas sa yo. Si ou swiv tout rekomandasyon l yo, w ap arive pale lang lan tre byen.

Nou ofri chaq klas saa 2 fwa pa semenn pou ba ou tan pou w fe pratik poukont ou. Li koute $8 selman chaq fwa ou patisipe. Si pon on mwa, $55.

. DEBITAN (BEGINNERS)

. ENTÈMEDYÈ (INTERMEDIATE)

. AVANSE(ADVANCED)

Avan on komanse nan gwoup yo, w ap pran on ekzamen pou nou kapab detemine nan kiyes la dan yo pou nou plase w.

Nou felisite w pou gwo pa saa ou deside pran nan la vi w. Se ta kontantman ke nou pou nou ta we nou te jwe on ti wol nan gwo sikse ki ap tann ou deyo a! Bon travay, BonDye Beni w, e mesi paske w fe chwa de nou.

Typing on a Computer

We are available for speaking engagements and training events.

 

We guarantee exceptional and professional development and presentation of any theme or topic you provide for your event. 

We address churches, businesses, civic organizations or any group in your community, regardless of size.

 

SPIRITUAL AND COMMUNITY SERVICES

MOST REQUESTED TOPICS:

 

FROM ADVERSITY TO OPPORTUNITY

I AM MY SISTER’S KEEPER

A “FOOL” FOR THE GOSPEL

QUALIFIED TO BE SACRIFICED

A GOOD WOMAN: THE ROCK OF A GOOD MAN

I MAY BE YOUNG, BUT I WANT TO BE COUNTED

I WILL NOT BECOME A STATISTIC

AN ATTITUDE OF GRATITUDE

 LIFE IS JUST NOT FAIR

STEPS TOWARD TRUE FORGIVENESS

ACTION AND REACTION, CHECK YOURSELF!

BEAUTIFUL AND WONDERFULLY MADE

MOTHERS, STAND TALL!

CHRISTIANS AND BETRAYAL

DAY OF THE LORD

SPIRIT DRIVEN

LONELY PLACES

FOUNDATIONS

RELE 848-777-1450 LUNDI A VENDREDI 6AM-7AM POU DEVOSYON MATINAL AVEK SAMARITA E LES AMIS DE JESUS.

 

Maryse Nelson radio photo

 PLUS HAUT PLUS LOIN

Host: Maryse Nelson

Thursdays 8:00 pm, Saturdays 7 am
Radio Esperans
Via Frequency: Atlanta, NY, NJ, CT, Boston, Tampa, Orlando, Port-de-Paix, Basin BLeu, Cayes, Cap-Haitien, Cavaillon, Petit-Goave. 


Worldwide via internet or phone


Listen and find more information at www.radioesperans.com

mtm flyer 8720.jpg
bottom of page